Troubleshooting FAQs/ Kif issolvi xi Problemi /FAQs

 1. How do I reset my keypad after an alarm event?

You may want to clear the keypad display history after an alarm event. The process of resetting your keypad varies from system to system. Reset instructions for Alberta most popular systems can be found on the manual.

 1. Kif terġa’ tħaddem is-sistema wara li ddoqq l-alarm?

Wara li ddoqq l-alarm xi kultant ikun hemm bżonn tikklirja t-tastiera tas-sistema. Il-proċess ivarja minn sistema għall-oħra. L-istruzzjonijiet għas-sistemi l-iktar popolari tal-Alberta issibhom fil-manwal provdut.

 

 1. Where can I find a copy of the system owner’s manual?

Your system-specific user manual can be found on our System Manuals & User Guides page.

 1. Minn fejn tista’ ssib kopja tal-manwal tas-sistema?

Il-manwal speċifiku għas-sistema tiegħek jinsab fil-paġna tagħna ntitolata Manwali tas-Sistemi u Gwida għall-Użu.

 1. How can I avoid setting false alarms?

Sometimes people avoid using their security system because they’re afraid of setting it off accidentally. But if you use your system regularly, it becomes part of your daily routine, which can help prevent mistakes and avoid false alarms.

Another way to avoid setting off your alarm accidentally is to make sure everyone in your household knows how to use the alarm and avoid leaving windows open.

 1. Kif nista’ nassigura li ma nissettjax l-alarm bi żball?

Xi kultant xi nies ma jużawx is-sistema tas-sigurtà għax jibżgħu li jissettjawha bi żball. Jekk inti tħaddem is-sistema regolarment, din issir rutina ta’ kuljum u b’hekk jiġu evitati żbalji u ssettjar bi żball.

Mod ieħor kif tevita li tissettja l-alarm bi żball hu li tassigura li kull persuna fid-dar taf tħaddem is-sistema u ma tħallix twieqi miftuħin.

 1. What are some events that can adversely affect my alarm system or cause maintenance issues?

Loss of power. When power is completely shut off for home repairs or you experience a power outage as a result of severe weather, the system will begin to operate on its backup battery for several hours. Once the backup battery power has been entirely depleted, the system will become non-operational. When power returns, the battery should fully recharge itself. If it is not fully recharged within 24-48 hours, you many need to replace the system battery.

Battery should last an average of 6 hours depending on battery charge and if the system is being maintained.

 • Decorations and ornaments. Items hanging in front of motion detectors are a common cause of false alarms. Wreaths hung on doors or other door interferences can block door contacts from meeting and prevent the system from arming.
 1. X’jista’ jikkawża li s-sistema tas-sigurtà ma taħdimx sew jew ikollok problemi fil-manteniment?

Qtugħ fil-provista tal-elettriku. Meta jinqata’ d-dawl minħabba maltemp jew jintefa d-dawl għal xi xogħlijiet fid-dar, is-sistema tibda topera fuq backup battery għal diversi sigħat. Meta l-batterija tinħela, is-sistema tieqaf tiffunzjona imma meta d-dawl jerġa’ jiġi, din il-batterija terġa’ tiċċarġja waħedha. Jekk ma tiċċarġjax kompletament sa 24 jew 48 siegħa wara, jkollok bżonn tibdel il-batterija tas-sistema.

Il-batterija suppost tibqa’ taħdem għal madwar 6 sigħat diment li tkun iċċarġjata sew u s-sistema tkun mantnuta b’mod regolari.

 • Dekorazzjonijiet u ornamenti. Oġġetti mdendlin quddiem is-sensors jistgħu jikkawżaw li l-alarm taħdem bi żball. Girlandi mwaħħlin mal-bieb jistgħu inaqqsu l-kuntatti milli jaħdmu sew u jwaqqfu s-sistema milli topera sew.
 1. How do I silence low battery beeping?

Most systems will begin beeping or chirping as a result of a total power outage or failure to recharge the system backup battery.

For many of our most popular systems, beeping alarms and low battery trouble beeps can be silenced by pressing the [OFF] or [#] buttons from the keypad. If this does not work, please refer to your security system manual for specific instructions. If you need to order a replacement battery kindly our call after sales department.

 1. Kif titfi s-sirena meta l-batterija tkun baxxa?

Jekk jinqata’ d-dawl jew il-batterija tkun baxxa, ħafna mis-sistemi jsemmgħu sirena jew tiċjiq.

Ħafna mis-sistemi popolari jistgħu jintfew billi tagħfas il-buttuni [OFF] jew [#] mit-tastiera. Jekk din il-manuvra ma taħdimx, jekk jogħġbok irreferi għall-manwal tas-sistema tas-sigurtà għal struzzjonijiet iktar speċifiċi. Jekk għandek bżonn tordna batterija oħra biex tibdilha, ċempel id-dipartiment tagħna tal-after sales.

 1. How can I determine which battery is low?

Both your system and your peripheral devices use messages and beeps to indicate a low battery status. If your system battery is running low, most of our systems will display notifications like LOW BATT or BAT. If your peripheral device is low, most of our systems will display a similar message with the particular zone with the low battery status clearly indicated.

To silence low battery beeping, refer to the manual on how to silence beeping.

 1. Kif nista’ nkun naf liema batterija hija baxxa?

Kemm is-sistema u kemm l-apparat periferali jużaw mesaġġi u ħsejjes li jindikaw li l-batterija hija baxxa. Jekk il-batterija tas-sistema hija baxxa, ħafna mis-sistemi tagħna jindikaw LOW BATT jew BAT. Jekk l-apparat periferali għandu batterija baxxa, ħafna mis-sistemi tagħna jindikaw l-istess messaġġ fiż-żona partikolari fejn hemm il-batterija baxxa.

Biex titfi l-ħoss li jindika li l-batterija hija baxxa, irreferi għall-manwal.

 1. How do I deactivate the alarm?

Refer to user manual

 1. Kif inwaqqaf is-sistema tas-sigurtà milli tiffunzjona?

Irreferi għall-manwal.

 

 1. What is causing my smoke alarm to sound?

If a smoke/heat detector is contaminated, in a kitchen (from cooking) or garage (exhaust/dust) our technician will guide you on how to temporarily silence the alarm.

If alarm persists then device may have been contaminated or may have reached its end of life. In this case the unit needs to be replaced.

 1. Għalxiex l-alarm tad-duħħan qiegħda ddoqq?

Jekk l-alarm tad-duħħan/ tas-sħana hija kkontaminata, fil-kċina (bit-tisjir) jew fil-garaxx (bl-exhaust jew trab), it-teknixin tagħna jista’ jiggwidak ħalli titfi l-alarm temporanjament.

Jekk l-alarm tibqa’ tippersisti, jista’ jkun li l-apparat ikun ikkontaminat jew m’għadux effettiv. F’dan il-każ l-apparat irid jinbidel.

WARNING. FIRST CONFIRM THERE IS NO FIRE DANGER PRESENT.

TWISSIJA. L-EWWEL IKKONFERMA LI M’HEMMX NIRIEN LI HUMA TA’ PERIKLU.