X'JISTA JITQIES BHALA EMERGENZA?

X’jista’ jitqies bħala emerġenza?

L-ikbar priorità tagħna hi s-sigurtà u l-protezzjoni tiegħek. Aħna nkunu lesti għal li jista’ jinqala’ 24/7. Tista’ titqies bħala emerġenza kull sitwazzjoni li toħloq riskju immedjat fuq is-saħħa, il-ħajja, il-propjetà jew l-ambjent. Dawn is-sitwazzjonijiet normalment jiġu bla stennija u jkun hemm bżonn tittieħed azzjoni immedjata. Madankollu, mhux kull ma jiġri jista’ jitqies bħala emerġenza. Hawn taħt għandek lista ta’ sekwenzi immaġinarji li l-Alberta tqis bħala emerġenza.

Dawn iż-żidiet fuq il-ħlasijiet japplikaw għal dawk il-klijenti li m’għandhomx kuntratt ta’ ftehim magħna.

Is-sigħat tal-Emerġenza huma bejn l-4.30pm u t-08.00 am

Rati li jinkludu l-VAT (ħlas minimu ta’ siegħa)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa :16.30 – 8:00   € 82.60

Is-Sibt   12:00 – 00:00 :  € 82.60

Is-Sibt 8:00 – 12:00 :  €   64.90

Il-Ħdud u l-Btajjel Pubbliċi  : € 106.20

Alarm kontra s-Serq * (Burglar Alarm)

 • Il-qanpiena ta’ barra tibqa’ twerżaq għal aktar minn 30 minuta u ma tkunx tista’ tintefa mit-tastiera (keypad).
 • Is-sistema ma tkunx tista’ tiġi attivata.
 • Ħoss kontinwu ħiereġ mit-tastiera u s-sistema ma tkunx tista’ tiġi rrisetjata.

Sistemi ta’ Kontroll /Osservar tan-nar (Fire Alarm)

 • Sistemi ta’ Kontroll tan-Nar: Nixxija konsiderevoli mis-sistema jew mill-pompi li ma tkunx tista’ tintefa anki jekk ma jintużax l-ilma.
 • Sistemi ta’ Osservar tan-nar: Is-sirena ta’ ġewwa jew ta’ barra tibqa’ tinstema kontinwament anke jekk ma jkunx osservat nar. Il-klijent jipprova jitfi s-sirena mit-tastiera u ma jkunx jista’.
 • It-Tastiera tal-Osservar tan-Nar ikollha difett kritiku/ Is-sistema ma tipproteġix ċertu spazji.
 • It-Tastiera tal-Osservar tan-Nar: Meta s-sistema tal-elettriku tkun mixgħula ma jkun hemm l-ebda indikazzjoni ta’ dawl.

Kontroll tal-Aċċess (Access Control)

 • Il-bibien kollha huma msakkra u ħadd ma jista’ jidħol bħal f’lukanda jew Uffiċini.
 • Il-Bieb Prrinċipali ma jistax jinfetaħ jew jiġi kkontrollat.
 • Kontroll tal-Aċċess/Sistema biex tissakkar il-Lukanda/Sejfijiet tal-Lukanda: Il-klijent ma jistax jiftaħ il-bieb mill-Kontroll tal-Aċċess allavolja ma jkunx hemm qtugħ fis-sistema tal-elettriku.
 • Sejfijiet Elettroniċi u Mekkaniċi ma jistgħux jinfetħu.

Barriera / Grada / Bollards / Barrieri Kontra t-Terroriżmu

 • Barriera / Grada / Bollards / Barrieri Kontra t-Terroriżmu ma jaħdmux f’car parks u stabbilimenti kummerċjali. Din titqies bħala emerġenza biss jekk is-sistema ma tistax tintlaħaq lanqas manwalment.
 • Grada tad-Dħul /tas-Sigurtà la qed tinfetaħ u lanqas tingħalaq. Din titqies bħala emerġenza biss jekk il-grada ma tistax taħdem lanqas manwalment.

It-tekniċi tagħna jkollhom fuqhom firxa estensiva ta’ spare parts u huma jipprovaw iħaddmulek is-sistema tas-sigurtà bl-aħjar mod. Jekk dan ma jkunx possibbli, is-sistema tingħalaq b’mod sigur u tingħata appuntament biex il-kwistjoni tissolva iktar tard.

*F’ħafna mill-każijiet, speċjament fejn l-alarms jaħdmu bla wajers, il-batteriji (skont kemm jintużaw) jservu bejn wieħed u ieħor sentejn. Għalhekk huwa mportanti li jsir manteniment regolari biex nassiguraw li s-sistema tiegħek taħdem bl-aħjar mod. Għal iktar informazzjoni dwar pakketti ta’ manteniment ċempel 21 443538.

*Jekk is-sistema tal-Alberta tiegħek taħdem b’linja fissa u inti tbiddel is-sistema tat-telefon jew min jipprovdilek l-internet, dan jista’ jaffettwa s-sistema tiegħek. Qabel it-teknixin tat-telefon jitlaq minn darek, iċċekkja li s-sistema tagħna tkun qed taħdem sew.

*Twissija għas-Sigurtà tiegħek: Nirrikmandawlek li ma ssewwix jew tagħmel tibdiliet int stess fuq is-sistema. It-tastieri tal-alarms kontra s-serq għandu mnejn jaħdmu b’vultaġġi letali. Jista’ jkun ukoll li l-qniepen ta’ barra jew is-sireni li jpetptu jużaw vultaġġi għolja anke jekk jidhru li ma jkunux qed jaħdmu jew ma jkunux qed idoqqu jew ipetptu.